Các hậu vệ trứ danh người Italia đang dần trở nên lạc hậu

Các hậu vệ trứ danh người Italia đang dần trở nên lạc hậu. Họ không còn theo kịp với dòng chảy tiến hóa chóng mặt của bóng đá hiện đại. Bây giờ, nhiệm vụ của các hậu vệ không còn là kèm người, phá bóng!

Hậu vệ kiểu Italia đã lỗi thời!